Категория:

Националната асоциация за приемна грижа проведе своето редовно Общо събрание. Срещата се проведе с любезното домакинството на Комплекса за деца и семейства в гр. Пловдив.

През 2015 година Националната асоциация за приемна грижа ще осигури финансиране на стипендии за първокласници, както ученици от 7 до 11 клас, които живеят в приемни семейства през новата учебна година. За децата и младежите НАПГ ще организира летни и зимни лагери, както и социализиращи събития. За асоциацията приоритет ще бъде създаването на пакет за подкрепа на младежи, навършили пълнолетие, които в момента отрастват в приемни семейства, както и реализирането на чуждестранен обмен между младежи от приемни семейства от различни държави. НАПГ ще подкрепя приемните семейства с гореща телефонна линия за споделяне на емоционалните дилеми и трудности, както и за получаване на насоки за по-добра грижа. Асоциацията ще продължи да се застъпва за правата на приемните родители и да работи по сигнали и жалби на семействата.

Общото събрание остави непроменен размера на членския внос за 2015 г. – 12 лева за физически лица и 120 лева за юридически лица.

Общото събрание се провежда в съответствие с решение на УС от 11 май 2015 година, а покана за събранието е публикувана в брой 125 (5229) на вестник „Сега“.