Председателят на Националната асоциация за приемна грижа Мирослав Долапчиев и заместник-председателят на сдружението Светлозар Русев участваха в работна среща, организирана от НАПГ и фондация “За Нашите Деца”. Срещата беше посветена на предизвикателствата на приемната грижа и в частност – на диалога между заинтересованите страни – социалните работници и приемните семейства.

„Все още в България приемните родители се страхуват да споделят със социалните работници за проблемите си с децата. С времето, ако по някакъв начин се изгради доверителна връзка между родителя и социалния работник, това ще помогне на приемните родители да говорят, защото те виждат от първа ръка какви са проблемите“, коментира по време на срещата председателят на НАПГ Мирослав Долапчиев. От своя страна заместник-председателят Светослав Русев допълни, че този страх се дължи на сериозните нападки от социалните работници, които често обвиняват приемните родители в липса на професионализъм и несправяне с проблемите, ако приемните родители бъдат обективни и споделят трудности. “Все по-често приемни родители биват заличавани от регистрите след доклади, в които е описано, че не могат да сътрудничат на службите или че не се справят с различни трудности в поведението на детето или пък не работят в екип. Това силно ни тревожи, защото е индикатор за два много съществени проблеми в работата на системата – оценката и подбора и обучението и подготовката както на социалните работници, така и на приемните родители. За съжаление, разполагаме с чудесно описани правила в методиката по приемна грижа, но въпреки това много често ставаме свидетели на провали от некомпетентност и незнание на социалните работници”, коментира Светлозар Русев.

Габриел Жером, ръководител на отдела за международна социална дейност на британската компания за приемна грижа Core Asets, коментира, че практика на тяхната компания е да включват младежи, напуснали системата на приемна грижа в анализа на напредъка и в създаването на нови политики в приемната грижа. НАПГ също подкрепи създаването на модел за информирани от децата и младежите в приемни семейства решения.

Проучване на Националната асоциация за приемна грижа показва, че близо половината от приемните родители у нас са срещнали лошо или пренебрежително отношение в работата си с държавните социални служби или със социални работници от нестопански организации – доставчици на приемна грижа. Националната асоциация за приемна грижа нееднократно е напомняла, че приемните родители са партньори в процеса на приемна грижа, а не само и единствено изпълнители на решенията на социалните служби. В тази връзка НАПГ ще продължи да посредничи на приемни родители да получават качествена подкрепа от социалните работници, както и на социалните работници да повишават компетенциите си, за да предоставят качествена подкрепа на приемните родители.