Категория:

Националната асоциация за приемна грижа се срещна с приемни семейства във Варна, Добрич и Силистра, за да чуе на място трудностите в грижата и предложенията на членовете на асоциацията за промяната в прилагането на приемната грижа у нас..

Във Варна НАПГ констатира като сериозен проблем липсата на комуникация между социалните служители на ОЗД и ОЕПГ, както и отношението на общинския екип към приемната грижа. Притеснителна е и честата смяна на социални работници в общинския екип по приемна грижа. От това потърпевши са естествено приемните родители и настанените деца. На семействата не се оказва подкрепа, отказва им се подкрепата от психолог, а някои приемни родители споделят за насилствена промяна на профилите. Приемни родители се оплакват и от лошо отношение от страна на социални работници и авторитарен подход от страна на общинската администрация. Приемните родители във Варна споделиха, че срещат трудност при прием на децата в детските градини, както и за лошо отношение към тях от страна на педагогическия персонал в учебните заведения. Заради сериозните трудности между общината и социалните работници от Отдела за закрила на детето, влошената комуникация, която сериозно затруднява приемната грижа, както и за неприемлива намеса на администрацията в методическото предоставяне на приемната грижа, НАПГ смята, че Дирекцията “Социално подпомагане” трябва да продължи да подкрепя приемните родители до разрешаването на трудностите. Препоръчваме поради сложната комуникация АСП да даде ясни инструкции към общината за ролите на всеки в процеса на предоставяне на приемна грижа.

В област Добрич има проблем с продължителното ненастаняване на деца. По данни на приемните родители една трета от одобрените приемни семейства са без настанени деца. В същото време по обява се набират нови семейства, настаняват им се веднага деца, а семействата натрупали опит – чакат, споделят приемните родители.

Приемните родители в Силистра се похвалиха с добра комуникация с ОЗД, ОЕПГ и ЦОП. В областта приемните семейства са малко и не се случва да остават свободни. Стои острата нужда от качествени психолози, които да работят с децата. Приемните родители споделяха повече за постигнатите резултати, показваха снимки на вече осиновените от семействата им деца и с гордост разказваха за успехите. Впечатляващо е , че младо приемно семейство от Силистра се грижи за сирийски деца.

НАПГ ще представи предложенията на приемни семейства, натрупани от срещи в цялата страна, в рамките на следващо заседание на Консултативния експертен съвет към АСП.

НАПГ избра по места координационни съвети от трима приемни родители, които да подкрепят асоциацията в нейната дейност. “Благодарим на нашите домакини и координатори за гостоприемството и организационната работа.”, коментира Гинка Илиева, програмен мениджър на Националната асоциация за приемна грижа.