Националната асоциация за приемна грижа и фондация „Помощ за благотворителността в България“ започват инициативата „Продължи“, която има за цел да подкрепи ученици в приемни семейства с месечни стипендии за доброто представяне в училище.

В рамките на пет месеца 10 ученици ще получават месечна стипендия в размер на 50,00 лева (петдесет лева). Стипендии ще се отпускат на ученици, които посещават редовно училище, настанени са в приемни семейства, учещи от 7 до 11 клас, с минимален успех Много добър (5) и допуснати максимум 5 неизвинени отсъствия за първия срок на учебната 2014-2015 година.

Кандидатстването се извършва през сайта на Националната асоциация за приемна грижа. Кандидатстването става с формуляр за кандидатстване, който е публикуван на страницата на Националната асоциация за приемна грижа (www.napg.eu). Към него трябва да се приложи сканирана служебна бележка от училището за средния успех и отсъствията за първия учебен срок. Представянето на допълнителни дипломи, сертификати и свидетелства за определени постижения на ученика увеличават шанса за класиране за стипендия.

Документи ще се събират до 15 февруари 2015 г.

Всяка година повече от 2000 деца се изоставят от родителите си. Държавната политика е насочена към това изоставените деца да не бъдат настанявани в социални домове, а в приемни семейства. Научно е доказано, че семейната грижа помага много повече за развитието на пълния потенциал на децата, отколкото грижата в социален дом. Приемната грижа е по-евтината, дългосрочна и полезна алтернатива за децата, които са разделени със семействата си. Макар и в семейна грижа, децата в приемни семейства са със статут на лишени от родителски грижи. Приемните родители се грижат временно за децата, докато се намери трайно семейство за децата – осиновители или, при възможност, връщането при родното семейство. В приемни семейства се настаняват деца, за които родните семейства не могат да се грижат, деца, жертви на насилие и злоупотреба и др.