Планирането в приемната грижа, което се случва в момента в цялата страна, не бива да се използва като натиск над приемните родители да променят профила си. В Националната асоциация за приемна грижа постъпват обаждания на приемни родители от няколко региона в страната, които споделят своите притеснения относно настояването на социални работници от екипи по приемна грижа приемните родители да променят профила си за децата, за които се грижат.

Недопустими са и изказвания, че самите социални работници определят какъв да бъде профила, без да съобразят това с възрастта, особеностите на родните деца на приемните родители.

Също така е повече от странно това приемните родители да пишат на хвърчащи листа какво се е случило през месеца, за да може това да се отрази в информационната карта на детето. Длъжни сме да напомним, че такава информация е добре да се събира по време на интервю с приемното семейство, както и от наблюдението на настаняването. Информацията е добре да се обобщава от двете страни – екипите по приемна грижа и социалните работници от ОЗД.

Ние няма да подкрепим притискането на приемните родители да променят профила си в зависимост от нуждите на общината. Промяната на профила трябва да е по желание на приемния родител, както и по негова инициатива. Ние съзнаваме, че няма как широки профили, които не отговарят на регионалните потребности, да съществуват, но също така настояваме тази инициативност на социалните работници да се насочи към информиране и консултиране, екипно договаряне, а не да е форма на натиск.

Длъжни сме още веднъж да напомним, че приемната грижа е екипна задача и тя включва адекватна, разумна, правилна и балансирана преценка на възможностите и интересите на децата, приемните семейства, социалните работници и всички ангажирани в процеса. Приемната грижа не е нископлатен труд, в който няма екипност и диалог.