Категория:

 

Заместник-председателката на НАПГ Мария Благоева се срещна с приемните родители-членове на асоциацията в Плевен, Враца, Пазарджик и Стара Загора. В рамките на срещите бяха обсъждани новите правила за членство в неправителствената асоциация на приемните родители, както и текущи въпроси, свързани с дейността на асоциацията и приемната грижа в регионите.

След проведените срещи асоциацията за приемна грижа изразява своите сериозни притеснения за диалога между някои социални работници от областните екипи по приемна грижа и приемни родители.

Бяха коментирани практики, които противоречат на добрия диалог и партньорството, както и случаи, в които е налице злоупотреба с положение и влияние над приемните родители. Освен това стана ясно, че приемните родители не познават масово своите права и задължения и затова са обект на манипулации и директивно отношение, като причина за това поведение от страна на подпомагащите специалисти, се посочват несъществуващи норми или инструкции и указания от страна на АСП или социалното министерство.

НАПГ продължава да напомня на приемните родители, че всякакви констатации, свързани с грижата за децата и за тяхното развитие, трябва да се случват в рамките на екипни срещи с участието на отделите за закрила на детето и приемните родители, а от всяка среща трябва да има протоколи и планове за действие, които да информират всички страни за стъпките, които трябва да се предприемат. Абсолютно неприемлива и недопустима е практиката приемни родители да се подписват на празни листа, от които после да се генерират протоколи. Също така е притеснително това, че в една от областите, например, не се провеждат регулярни супервизии и групи за взаимопомощ, в които приемните родители да споделят опит и да се учат от опита на другите. Това не само, че е важна дейност от проекта „Приеми ме 2015“, но е и от съществено значение за развитие на експертизата на приемните родители и е инвестиция в техните умения да работят в екип. Безспорно притеснително е и това, че в една от областите приемните родители не се познават по между си, не поддържат връзка, не общуват и не са общност.

„След срещите, които проведохме, отново напомняме на приемните родители, че са партньори на процеса, а не са „детегледачи“, които да бъдат санкционирани и наказвани. Необходимо е да се разясни на приемните родители за пореден път, че екипите по приемна грижа са подкрепящи приемните родители, а не техни работодатели, „началници“ или още по-лошо – собственици. Отделите за закрила на детето имат преки отговорности за децата и тяхното благосъстояние. Притеснява ни и фактът, че приемните родители масово не познават структурите в приемната грижа и не разбират кой какви функции има в системата“, коментира Мария Благоева от НАПГ. „За нас проблемите са видими още от момента, в който приемните родители говорят за децата и работата си със социалните работници – с термини и изрази, които не съществуват изобщо в приемната грижа“, коментира още заместник-председателката на НАПГ.

След проведените срещи НАПГ планира да проведе регионална дискусия за приемната грижа като платформа за запознаване между приемните семейства и обмяната на опит в област Враца и то под патронажа на кмета на града Калин Каменов. През юли ще продължат срещите с приемни родители – членове на асоциацията.

НАПГ насърчава приемните родители, членове на асоциацията, да търсят консултации относно правата си и да обсъждат трудностите си в приемната грижа. Асоциацията осигурява подкрепа на тел. 0700 20 234, всеки делничен ден от 9 до 19 часа.