Заместник-председателят на Националната асоциация за приемна грижа Светлозар Русев и Мария Благоева – член на Управителния съвет на НАПГ се срещнаха с приемни родители и специалисти, ангажирани с приемната грижа от област Пазарджик. Срещата беше по инициатива на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в града.

Масово приемните родители у нас се сблъскват с лошото и административно отношение на социалните работници към тях. За голяма част от приемните родители тревожно е и отношението на обществото към децата от ромски произход, както и неспособността на училищата и детските градини да работят с деца, живели в домове или в насилие. Това разказа Светлозар Русев пред участниците в срещата. Той постави акцент и върху липсата на социални услуги за навършващите пълнолетие и напускащите системата за закрила на децата. Заместник-председателят на НАПГ посочи още, че повечето приемни родители не са склонни да се грижат за деца с увреждания, заради липсата на социална и здравна подкрепа. Приемни родители от Пазарджик споделиха, че все по-често при настаняването на деца не получава цялата медицинска информация за заболяванията на децата.

Един от проблемите, за които говориха приемните родители по време на срещата е, че в областта няма сформирана група за самопомощ. „Групите за самопомощ са много важни, защото осигуряват пространство за споделяне и учене.“, коментира Светлозар Русев. Той насърчи Комплекса за социални услуги да инициира сформирането на такава група.

В дискусията участваха приемни родители, директорът на комплекса Тодор Джамбов, специалистите от комплекса Нина Стоянова и Антония Златанова и Златка Грудева от сдружение „Егида“, което в консорцим с друга местна организация, управляват комплекса. Преди представителите на НАПГ разгледаха звеното „Майка и бебе“ и останалите услуги в помощ на родителите в комплекса. Националната асоциация за приемна грижа благодари за гостоприемството, топлото отношение и подкрепата на всички от КСУДС.