Категория:

Проблемите на приемната грижа на национално и областно ниво дискутираха представители на Националната асоциация за приемна грижа, приемни родители и специалисти по приемна грижа в гр. Русе. Срещата се проведе в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в града, който се управлява от сдружение „Еквилибриум“.

В рамките на дискусията беше представено социологическото проучване на НАПГ, МТел и Галъп интернешънъл за качеството на приемната грижа и трудностите в нея според приемните родители. Заместник-председателят на НАПГ Светлозар Русев подчерта за важността на диалога между социалните работници и приемните семейства и насърчи приемните родители да дават решения за актуалните проблеми.

Приемните родители от област Русе поставиха като основен проблем сигурността на приемните деца и приемните семейства. Те разказаха за множество случаи, в които биологични родители на децата влизат в саморазправа с приемни родители, заплашват ги и ги притесняват. От социалните работници от ОЗД приемните родители не получавали подкрепа, а били насочвани директно към прокуратурата и полицията. НАПГ напомня, че задължение на отделите за закрила на детето е да сигнализират прокуратурата и полицията при застрашаване на интереса на децата в приемните семейства. Това става чрез писмен сигнал до прокурора. Задължение на ОЗД е да гарантират физическата и емоционалната сигурност на децата и приемните семейства.

В рамките на дискусията беше повдигнат и въпроса за даването на еднократната помощ при настаняването на детето, а не месец след това, както и увеличаването на периода за напасване между децата и техните бъдещи осиновители. Поставена беше и темата за договорите, на базата, на които се изплащат възнаграждения на приемните родители.

В срещата от страна на НАПГ участваха Светлозар Русев – зам.-председател на НАПГ, координаторите Мария Благоева (София), Десислава Сертева (Силистра), Цветелина Радулова (Ловеч), Гинка Илиева (Шумен).

Благодарим за подкрепата на Владимир Бичев, който засне срещата.