Заместник-председателят на Националната асоциация за приемна грижа Светлозар Георгиев проведе работна среща с приемни родители, специалисти по приемна грижа и експерти, които развиват приемната грижа на територията на община Габрово. В срещата участваха представители на Центъра за обществена подкрепа към община Габрово, ИМКА – Габрово и SOS – Детски селища, които подкрепят настанените деца в приемните семейства. В рамките на срещата заместник-председателят представи асоциацията, нейната дейност, както и подкрепата, която оказва нестопанската организация за развитието на приемната грижа.

Към община Габрово, като доставчик на социалната услуга по проекта „Приеми ме 2015“, работят 13 приемни семейства – две доброволни и 11 професионални. Община Габрово е една от 82 общини, които ще развиват приемната грижа с европейски средства.

Сред основните проблеми, които бяха обсъждани по време на работната среща, беше проблемът с реинтеграцията на децата. Приемни родители посочиха, че връщането на децата на всяка цена в родните им семейства застрашава както децата, така и тяхното бъдеще. Според приемните родители, реинтеграцията на всяка цена създава сериозни рискове и за системата за закрила. Приемните родители поискаха също да имат правото да изказват своето мнение по време на съдебни процеси, в които се вземат решения за децата.

След посещението в Габрово, НАПГ препоръчва повече надграждащи обучения за приемните родители на територията на областта, както и по-подробен анализ на необходимостта от приемна грижа на територията на областта, за да се избегне феноменът да има одобрени приемни семейства, при които няма настанени деца.