Членове на Управителния съвет и координатори на Националната асоциация за приемна грижа се срещнаха с приемни семейства от област Варна. Срещата беше организирана по инициатива на НАПГ и в нея се включиха приемни родители от община Варна, община Провадия, които членуват в асоциацията. По време на дискусиите бяха обсъждани проблеми, свързани с прилагането на приемната грижа, както и бяха дадени разяснения относно някои проблеми в комуникацията и отношенията със социалните служби.

От срещата стана ясно, че и в област Варна съществува проблемът с некачествената подготовка на приемни семейства и приемни деца за предстоящия процес на осиновяване, както и за реинтеграциите на деца. Приемните родители споделиха трудностите си в отношенията, комуникацията и координацията в работата със социалните работници. Екипът на Националната асоциация за приемна грижа представи резултатите от националното допитване за качеството на приемната грижа, както и съвместните инициативи с Мтел, които имат за цел да насърчат приемната грижа.

„Ние вярваме, че трябва да продължават срещите с приемни родители от цялата страна, за да се търсят адекватните решения на проблемите в приемната грижа, както и да се насърчава диалога между специалисти и приемни родители.“, коментира Николета Найденова, регионален координатор за област Варна по време на форума.