Приемната грижа винаги е била въпрос на партньорство и на взаимно учене и подкрепа между професионалистите в процеса, каза изпълнителният директор на Националната асоциация за приемна грижа Александър Миланов пред приемни родители в Плевен. Срещата с приемните родители бе по инициатива на НАПГ във връзка със 38 сигнала от приемни родители, в които се коментират “влошени” отношения между приемните родители и местния областен екип по приемна грижа.

В рамките на срещата, в която участваха Огнян Христов, ръководител на проекта “Приеми ме 2015” и Надя Недкова, координатор на проекта, сигналите, които бяха получени от НАПГ не получиха потвърждение. “С огромно съжаление трябва да посоча, че нито един от приемните родители, сигнализирали в НАПГ, не събраха смелост да застанат открито и с имената си зад своите твърдения. С болка трябва да призная, че това компрометира НАПГ и нейните усилия за застъпничество и подкрепа.”, коментира Александър Миланов. Пред участниците той посочи, че асоциацията за приемна грижа има политика за подаване на сигнали и жалби и че нито един от сигналите, подадени в асоциацията, не е анонимен.

НАПГ приветства усилията на ръководството на проекта “Приеми ме 2015” да се срещне с приемните родители и готовността да чуе лично проблемите в региона. “Ние вярваме в партньорския подход и благодарим за това, че АСП откликна на поканата ни, както и за конструктивния и открит подход в общуването с приемните семейства.”, коментира Александър Миланов от НАПГ.

НАПГ ще продължи да инвестира в качествената приемна грижа, включително и в работата си в Консултативния експертен съвет, който управлява проекта “Приеми ме 2015”.