Националната асоциация за приемна грижа създава обществен съвет към асоциацията, за да  популяризира приемната грижа сред различни обществени участници – медии, институции, неправителствени структури, висши училища. За участие в обществения съвет към Националната асоциация за приемна грижа ще бъдат поканени важни, значими и авторитетни лица, ангажирани с приемната грижа и с нейното благосъстояние, както и граждани, които имат принос към благотворителността и закрилата на децата. Задачата на обществения съвет към НАПГ е да консултира дейността на единственото обединение на приемни родители в страната, да дава идеи и насоки за развитието на организацията, а неговите членове да се превърнат в застъпници за щастливото детство на децата в риск у нас.

Първата отговорна задача на обществения съвет към Националната асоциация за приемна грижа ще бъде да определи носителите на призовете „Спасители на детството“ в едноименната инициатива на НАПГ. Инициативата ще връчи призовете на приемни родители, специалисти, биологични родители и осиновители, учители, здравни работници, журналисти, които имат принос към развитието на приемната грижа. Тези награди ще бъдат връчени за първи път през октомври тази година. Номинации се приемат до 10 октомври чрез страницата на НАПГ – www.napg.eu