Председателят на Националната асоциация за приемна грижа Мирослав Долапчиев стана член на Комисията по приемна грижа в към Регионалната дирекция за социално подпомагане – София-област. Мирослав Долапчиев, като част от комисията, ще участва в проучването на потребността от приемната грижа в региона, ще утвърждава кандидатите за приемни родители и ще разглежда годишните доклади за оценка на вече одобрените приемни родители.

„Щастлив съм, че ставам част от Комисията по приемна грижа. Аз имам опит като приемен родител и смятам, че със знанията си и уменията си ще помогна на професионалистите да изследват всички възможни гледни точки преди да вземат решения за децата и техните нови семейства. За мен е важно да прокарам линията на диалог и партньорство, защото съм убеден привърженик на това, че правилните решения за съдбите на децата и родителите трябва да се взимат от информирани и общуващи по между си хора.“, коментира Мирослав Долапчиев.

С включването на Мирослав Долапчиев, броят на членовете в комисиите по приемна грижа в страната стават 7.