Националната асоциация за приемна грижа организира национална годишна среща по приемна грижа под надслов: „Приемната грижа: Всички гледни точки“. В срещата могат да участват 100 приемни родители, 20 младежи под приемна грижа/биологични деца на приемните родители и специалисти по приемна грижа.

Срещата ще се проведе между 16 и 18 май 2014 г., петък, събота и неделя, в гр. София.

Ключовите теми, които ще бъдат дискутирани по време на срещата са в тези области:

  • Грижата за децата – новородените, децата с увреждания, тийнейджърите;
  • Партньорството с родните семейства и осиновителите – това, което работи;
  • Професионализацията на приемната грижа – стандарти, норми, перспективи;
  • Приемната грижа отвъд България – европейският и световният хоризонт.

НАПГ търси лектори. Насърчаваме участието на приемни родители като говорители, презентатори и лектори. Разбира се, срещата е отворена за представяния и на професионалисти и експерти. Представяния на приемни родители и експерти също са възможни.

Който иска да бъде лектор, трябва да се запознае с условията , които са публикувани тук: УСЛОВИЯ ЗА ЛЕКТОРИТЕ. НАПГ набира лектори до 22.04.2014 г., вторник.

Националната асоциация за приемна грижа покрива разходите по престой (настаняване и храна) на 100 приемни родители и 20 младежи, както и на лекторите.

НАПГ ще покрие разходите на младежите, ако са на възраст между 13 и 18 години. Разходите за транспорт за са сметка на младежите/техните приемни родители.

НАПГ ще покрие разходите на приемните родители, при условие, че са редовни членове на асоциацията до 16 години или че придружават младеж, участник в срещата. Разходите за транспорт, обаче, са за сметка на приемните родители.

Приемните родители, които не са членове на асоциацията, могат да участват в срещата срещу малка такса, която покрива храната и кафе-паузите. Екипът на НАПГ ще съдейства на приемните родители да наемат хотелска стая, ако имат необходимост от това.

НАПГ препоръчва на експертите, за които няма да може да осигури средства за престоя, да направят възможно да се командироват. Асоциацията ще публикува писмо, което да послужи пред ръководителите им с описание на конференцията и ползите от нея за експертите.

Повече за критериите, по които НАПГ ще подбере участниците, на които да покрие разходите за участие вижте тук: КРИТЕРИИ

Регистрацията за участниците ще бъде отворена на 20.03.2014 г. и ще продължи до 1 май 2014 г.

ВИЖТЕ УЕБСТРАНИЦАТА НА СРЕЩАТА ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: www.sreshta2014.napg.eu