Парламентарната комисия по образованието и науката съвместно с Национална мрежа за децата организираха кръгла маса на тема „Визия за семейна политика в подкрепа на децата и семействата в България” в Народното събрание.

Събитието бе открито от Цецка Цачева – председател на Народното събрание, след което по темата говориха  Милена Дамянова – председател на Комисията по образование и наука, Диана Ковачева, заместник-омбудсман, и Ева Жечева, председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). В кръглата маса се включиха и представители на други парламентарни комисии, както и на изпълнителната власт – Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, експерти от академичната общност и от над 15 граждански организации. Участниците бяха поздравени и от Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.

В срещата от страна на НАПГ участва председателят Мирослав Долапчиев.

В момента повечето съществуващи политики засягат родителите, но без да са обвързани в система от целенасочени действия за подкрепа. У нас действат над 20 нормативни, поднормативни акта и стратегии, регламентиращи подкрепата на семействата и децата, но те не са интегрирани, така че да адресират комплексно нуждите и проблемите. Това се потвърждава и от фокус групите с родители и семейства, които експертите от БАН проведоха в началото на 2015 г. Резултатите показаха, че 91% от участвалите родители смятат, че политиката за подкрепа на семействата в България е неефективна.

В началото на 2016 г. Национална мрежа за децата публикува за обществена консултация проект на Визия за семейна политика.