Мария Благоева, член на Управителния съвет на Националната асоциация за приемна грижа, участва в работна конференция, посветена на разработването на мониторингова система за проследяване на ефекта от деинституционализацията у нас, базирана на т.нар. „дете-центриран подход“. Конференцията се организира от Ноу-хау центъра за алтернативни грижи към Нов български университет.

Конференцията събра експерти от държавните институции, НПО, доставчици на услуги и университетски преподаватели. В рамките на трите дни на конференцията те работиха в групи и разработиха количествени и качествени индикатори за мониторинг и оценка на въздействието в три основни области на деинституционализацията: водене на случай, управление на услуги и политики.

Събитието е трето от поредица конференции, фокус групи и индивидуални интервюта, посветени на дефиниране на понятието дете-центриран подход, определяне на областите на приложение и разработване на специфични индикатори за мониторинг. То се провежда в рамките на проект, финансиран от фондация Оук и наречен „Система за дете-центриран мониторинг в деинституционализацията“.

Във втората фаза на проекта индикаторите ще бъдат пилотирани в няколко общини, прегледани и потвърдени. Основната методология в проекта залага на активно участие на всички заинтересовани страни в процеса на разработване на системата, включване на експертиза от практиката, академичното знание и управлението, както и диалог между секторите.

„Въвеждането на дете-центриран подход, когато се проследява ефектът от закриването на домовете и осигуряването на семейна грижа за децата е от изключително важно. По този начин, през правата и потребностите на детето, както и предвид неговата лична история и неговия напредък, ще може да става ясно доколко държавата си върши работа в процеса на деинституционализация. Струва ми се, че това ще е един неформален гарант за правата на децата и лично за мен, като приемен родител, е важна стъпка за осъзнаването на детето като ценност.“, коментира Мария Благоева от НАПГ за резултатите от срещата.