Националната асоциация за приемна грижа организира регионална среща по приемна грижа във Видин, посветена на адаптацията на децата от приемни семейства в образователната система. В срещата участва заместник-министърът на образованието Деница Сачева, която посочи, че ангажимент на всички е приемането на децата в образователната система. „Ранната диагностика още в детската градина и училището ще е приоритет на образователното министерство, като за това ще бъдат обучени повече от 1500 специалисти”, коментира заместник-образователния министър. МТСП и МОН залагат на интегрираните услуги за деца, коментира още Сачева. Приобщаващото образование ще е български приоритет по време на Евпропредседателството, заяви още Сачева.

„Децата имат право на образование, а задължение на социалния работник и на учителя, в партньорство с приемните родители на детето, е да гарантират приемаща среда, която развива малчуганите”, посочи Александър Миланов, член на Управителния съвет на НАПГ пред повече от 100 участници в срещата – приемни родители, социални работници, експерти, учители и директори на учебни заведения. В представянето си Александър Миланов посочи за това, че децата в приемни семейства са жертви на насилие и на неглижиране, както и с травми в детството, които определят поведението им в училищна среда. НАПГ ще предостави обучителна информация на регионалните инспекторати по образованието относно приемната грижа и потребностите на децата в приемна грижа, коментира още Александър Миланов.

Участниците в срещата разказаха за своя опит със специалистите в образователната система. Приемни родители разказаха за добри практики на приемане на децата, както и на случаи на пренебрегване и неглижиране в образователната среда. Мария Семерджиева, съветник на министъра на образованието, представи новата наредба за приобщаващо образование, която регламентира възможността социален работник да управлява случай на дете с проблеми в образователната система.

Заместник-министърът на образованието Деница Сачева представи и данни за това, че повече от 206 хиляди деца не са обхванати от образователната система. 170 000 деца са посетени у дома, като a17 000 са върнати в класните стаи. 80% от децата, които не са на училище, са емигрирали в други държави.