рез интернет водещи психолози, специалисти в приемната грижа, ще предоставят на приемни родители безплатни консултации за проблеми в грижата за децата

Националната асоциация за приемна грижа продължава да разширява своята подкрепа на приемни родители от цялата страна. Трима водещи специалисти – психолози и супервайзор ще предоставят консултации в областта на грижата за децата и диалога с другите участници в приемната грижа. Сред областите, в които ще се предоставят консултации и подкрепа са: трудностите на децата при адаптирането в семейството, емоционални проблеми на приемните родители в комуникацията с родни семейства или специалисти, страдание при раздяла с приемното дете и др.

За да използват консултациите, приемните родители трябва да направят заявка на тел. 0879 279 281 и да предоставят данни за себе си и настаненото при тях дете. Данните, събирани от приемните семейства, ще се използват единствено за вътрешни цели, а цялата информация от проведените консултации ще бъде поверителна. Единственото условие е приемните родители да имат достъп до програмата за видеоразговори в интернен SKYPE.

Проучване на НАПГ показва, че все повече се прекъсва връзката между приемните родители и техните социални работници или други специалисти в приемната грижа, като приемните родители изпитват страх да споделят своите проблеми и трудности. Към настоящия момент много организации и структури предоставят различна подкрепа към приемните семейство, но по различни причини не всички семейства имат достъп до тях.

Тримата специалисти, които ще консултират приемните родители, са:

  • Вера Колешева, специалист по социална работа с деца
  • Кремена Симеонова, психолог
  • Владимир Иванов, психолог