Категория:

През 2014 година Националната асоциация за приемна грижа ще работи за създаването на Център за професионално обучение за приемни родители и помагащи специалисти в социалната сфера, както и за придобиване на държавен лиценз за правото за информиране, консултиране и обучение на приемни родители. Това решение взе Общото събрание на сдружението. Заседанието се проведе на 27 юли 2014 година, в гр. София.

Сред приоритетите на НАПГ за 2014 година още е организирането на летен лагер за младежи над 15-години, настанени в приемни семейства, както и провеждането на поредица от обучителни семинари за приемни родители и специалисти в страната. Предвид сериозните предизвикателства по отношение на осиновяването на деца от приемни семейства, НАПГ заедно със свои партньори ще подготви обучителна книжка за осиновяването, която да е полезна на всички участници в процеса.  Задача пред НАПГ за тази година е изработването на анализ за развитието на приемната грижа и участието на експерти на асоциацията в приемането на единния финансов стандарт, който трябва да определи параметрите за финансиране на приемната грижа след 2015 година.

Общото събрание на асоциацията одобри техническия и финансов отчет на сдружението за 2013 година и освободи Боян Михалев Великов като член на УС. Като му благодари за подкрепата, оказана през годината, екипът на сдружението му пожелава успех в личното и професионалното му развитие.

Общото събрание остави непроменен размера на членския внос за 2014 г. – 12 лева за физически лица и 120 лева за юридически лица.

Общото събрание се провежда в съответствие с решение на УС от 5 юни 2014 година, а покана за събранието е публикувана в брой 52 на Държавния вестник.