0700 20 234 е единният национален номер за приемна грижа, който започва работа от днес. На този телефон приемни родители от цялата страна могат да получат емоционална подкрепа, психологическа консултация или правна помощ. Телефонът е и за всеки, който иска да научи повече за приемната грижа. На тел. 0700 20 234 отговарят специалисти на Националната асоциация за приемна грижа, които, при необходимост, посредничат и свързват приемните родители с юристи, психолози и супервайзори. Националният номер се предоставя безвъзмездно от водещия телеком Мтел, който подкрепя Националната асоциация за приемна грижа дългосрочно повече от пет години.

Националната асоциация за приемна грижа предоставя емоционална грижа, психологическо консултиране и супервизия, благодарение на своите специалисти. От началото на годината в асоциацията работят двама психолози – Кремена Стоянова и Владимир Иванов, които имат опит като приемни родители, работили са за специализиран център по приемна грижа и са обучавали приемни родители. Третият консултант, Вера Колешева, е супервайзор на Националната асоциация за приемна грижа, тя има дългогодишен опит в приемната грижа, като е сред авторите на методиката по приемна грижа и е участвала във въвеждането на приемничеството на национално ниво. Тримата предоставят безплатни консултации на приемни родители, както и могат да консултират общински екипи по приемна грижа и социални работници при необходимост.

Ако имате необходимост да получите информация за приемната грижа или да се консултирате със специалисти, не се колебайте да се свържете с нас на  тел. 0700 20 234 (според тарифния Ви план). Телефонът работи всеки ден от 9 до 19 часа.