Коледни куклени представления за деца в приемни семейства от София, Варна, Пловдив, Бургас, Русе, Стара Загора и Велико Търново организира Националната асоциация за приемна грижа и Мтел. Постановките могат да се посетят и от специалисти, които членуват в НАПГ, но не са приемни родители.

Постановките са на 14 и 20 декември 2014 г.

Постановките са по градове както следва:

  • София, 14 декември, неделя, Модерен театър – „Топла ръкавичка“, с начало  от 10:00 часа на първата постановка и 12:30 часа – на втората, а от 15:30 и 17:00 часа ще бъдат двете представления на постановката „Коледен карнавал“.
  • Варна, 14 декември, неделя, Държавен куклен театър Варна – „Коледната къщичка”, с начало 12:30.
  • Пловдив, 14 декември, неделя, Държавен куклен театър Пловдив – „Най-хубавият подарък“, с начало 12:00.
  • Бургас, 14 декември, неделя, Държавен куклен театър Бургас – „Писмо до Дядо Коледа“, с начало 12:30.
  • Русе, 14 декември, неделя, Държавен куклен театър Русе -„Коледна звезда“, с начало 11:00.
  • Стара Загора, 14 декември, неделя, Държавен куклен театър Стара Загора_-„Куклата на Мери“, с начало 12:00.
  • Велико Търново, 20 декември, събота, Театър „Весел“, Камерна зала на читалище „Искра“ – „Коледни сънища“, с начало 11:00.

Поради ограничения брой места в театралните салони, всяко дете следва да бъде придружавано от не повече от един родител. Разходи за транспорт и настаняване НЯМА да се покриват, тъй като всеки от приемните родители може да избере най-близкото за него детско представление. Талоните за ВХОД ще получите от служители или партньори на НАПГ  в деня на събитието, на място.

Желаещите трябва да се запишат задължително на тел. 0879 279 281 (Гинка Илиева), като посочат от кой град са, името на детето и неговата възраст.