На свое заседание, проведено на 19 декември 2012 г., Националната асоцициация за приемна грижа стана част от семейството на организациите, които са ангажирани с правата на децата и детското благополучие. Националната асоциация за приемна грижа се присъедини към Националната мрежа за децата (НМД).

НМД е създадена през 2003 като свободен алианс от неправителствени организации. През 2006 г. придобива статута на неправителствена организация в обществена полза. В обединението членуват повече от 100 организации, ангажирани с решаването на конкретни проблеми на децата и семействата.

„Ние се присъединяваме към мрежата с чувство на гордост и удовлетворение, защото вярваме, че няма нищо по-силно и по-правилно за развитието на децата от партньорството на възрастните, за които основна ценност са децата. Аз съм убеден, че в мрежата ние ще дадем своя принос към политиките за децата, както и идеи за насърчаването на родителството като функция на обществото, която създава личности!“, коментира Мирослав Долапчиев – председател на Националната асоциация по приемна грижа.