Светлозар Русев, член на УС на асоциацията и приемен родител от Стара Загора, е включен като член на новата Комисия по приемна грижа, която е сформирана от Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ в Стара Загора.

Новата комисия ще проучва потребностите от социалната услуга “приемна грижа” в Стара Загора и областта и ще планира колко и какви приемни родители са нужни. Комисията ще утвърждава или отказва утвърждаването на кандидати за приемни семейства и ще предлага заличаване на приемни семейства, които са вписани в регистрите.

За асоциацията това е първи успех, защото на практика ще ни помага да наблюдаваме процесите от близо. Искаме да ви уверим, че ще продължим да работим за интересите на приемните деца и на техните приемни родители.