Националната асоциация за приемна грижа организира Национална годишна среща по приемва грижа. Срещата ще се проведе на 25, 26, 27 април 2014 г. в гр. София.

В рамките на годишната среща ще бъдат включени 100 приемни родители от цялата страна, 30 експерти по приемна грижа (социални работници, обучители, супервизори и др.) и 20 младежи между 14 и 18 годишна възраст.

Срещата има за цел да повиши  знанията, уменията и компетенциите на действащите приемни родители чрез провеждането на теоретични и практически занятия, свързани с професионализирането на приемната грижа и въвеждането на единни стандарти за качествена приемна грижа, фокусирана върху потребностите на децата и екипното взаимодействие.

В рамките на конференцията ще се дискутират теми, свързани с развиването на умения и компетенции в действащите приемни родители за справяне с раздялата с детето (при реинтеграция или осиновяване), както и ще се говори за техники за работа и справяне с трудното поведение на деца и младежи с поведение в конфликт със закона или с увреждания.

Разходите за транспорт са за сметка на участниците. Разходите за нощувка и храна са за сметка на Националната асоциация за приемна грижа.

До 15 март ще бъдат оповестени критериите за подбор на приемните родители, които да се включат в годишната среща.

От 15 март ще започне и набирането на предложения за говорители по време на пленарните сесии и работните групи.

Очаквайте подробности!