ПОКАНА

Национална годишна среща по приемна грижа – 2022 

„Грижата за „трудните“ деца – психологическите, емоционалните и медицинските аспекти на детството и тийнейджърството в приемно семейство“

 

Скъпи приемни родители и колеги,

Националната асоциация за приемна грижа има удоволствието да Ви покани на присъствена Национална годишна среща по приемна грижа с обучителен семинар, която ще се проведе в периода 6 – 8 декември 2022 г. в гр. София.

Програмата на националната годишна среща през 2022 г.

Националната годишна среща по приемна грижа дава възможност за споделяне на опит и учене за грижата за „трудните“ деца – с емоционални, психологически и медицински трудности, с проблеми с поведението и адаптацията и др.

Лектор на конференцията ще бъде д-р Весела Банова, клиничен психолог, един от доайените на реформата за закрила на децата, с огромен опит в работата с деца и младежи без родители, както и в управлението на социални услуги от резидентен и общностен тип.

Професионален екип от екипа на д-р Банова, който също има опит в работата с деца и младежи в приемна грижа, ще създаде възможност за работа в малки групи, обсъждане на казуси, дискусии по конкретни случаи, поставени он приемни родители.

Среща с Агенцията за социално подпомагане

В последния конферентен ден НАПГ ще организира среща с екипа на проект „Приеми ме“, в рамките, на която приемните родители ще могат да поставят въпросите, които са важни за тях, както по конкретни казуси, така и по отношение на развитието на приемната грижа на национално ниво.

Място на провеждане

Национален STEM център – гр. София, жк. Изток, бул. “Драган Цанков” 21А (вход от ул. „Димчо Дебелянов“ 7)

Транспортни разходи

Транспортните разходи са за сметка на участниците.

 Такса за участие

Приемните родители, членове на НАПГ, дължат такса за участие в обучителната част на годишната среща в размер на 50.00 лева. Регионалните координатори на НАПГ са освободени от такса. Приемни родители, които не са членове на НАПГ и социални работници и специалисти от социалните услуги, дължат такса за участие в размер на 70.00 лева. Участниците в конференцията получават сертификат за участие в обучение.

Нощувки и престой

НАПГ покрива разходите за нощувки и престой на всички приемни родители, благодарение на партньорството си с А1 България. Социалните работници и специалистите от социални услуги се настаняват в базата на конференцията за своя сметка, като заплащат преференциален пакет за настаняване от 150.00 лева на място, директно на касата на Националния STEM център. Таксата включва нощувките, храната, кафе-паузите. Таксата за участие (от 70 лева) се дължи отделно на НАПГ.

Участието в конференцията изисква регистрация. 

Ако се нуждаете от повече информация, свържете се с Гинка Илиева от Националната асоциация за приемна грижа на тел. 0879 279 281