Националната асоциация за приемна грижа връчва специална награда “Спасител на детството” на Националната мрежа за децата, която има изключителен принос в организационното развитие на единствената родителска организация на приемните родители. НАПГ благодари сърдечно за колегиалността, откритостта и диалогичността в името на децата и техните приемни родители.