Иванка Шалапатова, директор на фондация „За Нашите Деца“ и член на Националната асоциация за приемна грижа“, стана заместник-министър на труда и социалната политика в служебния кабинет на министър-председателя Марин Райков.

Ваня ще координира дейностите, свързани с политиките по социално подпомагане и социални услуги, децата и хората с увреждания. Нейният ресор включва работата на Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за хората с увреждания и Социалноинвестиционния фонд по проект „Социално включване”.

За Националната асоциация за приемна грижа Ваня винаги е била ценен приятел и партньор, основно заради ангажираното отношение към децата и техните семейства в дългосрочен и последователен аспект. Смятаме, че Ваня поема този труден ресор, за да промени отношението на политиците към децата и да гарантира, че политиките ще бъдат насочени към подкрепа на родителите.

Ваня, успех от всички нас!