Специалната награда за учител “Спасител на детството” се връчва на началната учителка Нина Максимова от СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Старо Оряхово, за това, че променя съдбата на 6-годишно момче с умствена изостаналост, което пи настаняването си в приемна грижа, е в тежко емоционално и физическо състояние. За три години детето постига големи резултати. Научава се да чете, да пише, да смята. Неговата начална учителка се отнася се с него така, както към другите деца, които са без увреждания. Първи, втори и трети клас завърши с грамоти за дете със специални образователни потребности, постигнало особено големи успехи в училище.