Вие ни питате:

Възможно ли е жена на 67 години да стане приемна майка на детенце от 3 – 6 год ? В  града, в който жената кандидатства и казват, че вече е на възраст и би било добре да се откаже или ако се одобри, ще бъде за много по-голямо дете (над 10 – 15 години) Заслужава ли си да се бори или да се откаже? Има ли някаква възрастова граница и защо не е казано още в началото?

Ние отговаряме:

Много похвално е, че човек на 67 години иска да помогне на дете, което се нуждае от помощ и закрила. Ние вярваме, че за родителството и уменията да си родител няма възраст. В същото време, обаче, трябва да се имат предвид чисто физическите възможности на кандидатката. Възрастта 3-6 години, е възраст, в която децата са доста активни, динамични и изискват много внимание, концентрация. Това е възраст, в която детето учи и опознава света. Приемният родител трябва да е много активен в осигуряването на подкрепа в ученето, например. По тази причина напълно основателна е препоръката на социалните работници приемната майка да поеме грижите за дете над 10 години. В този етап децата са по-самостоятелни, имат граници, могат да спазват правила.

В отговор на вашето питане дали има официална възрастова граница – такава не е разписана в методиките и правилата на приемната грижа. Смята се, че всяко физическо, дееспособно  лице, навършило пълнолетие, може да бъде приемен родител, ако отговаря на условията в наредбата.

В конкретния казус ние съветваме кандидатката за приемен родител да преосмисли възрастта на детето, за която кандидатства.