Получихме сигнал от Търговище, в който се посочва следното:

Детето, което е настанено в приемното семейство, е с ТЕЛК. Много често се налага детето да посещва специализирани консултации в София. Детето е получавало 190 лева и интеграционна добавка за комуникации – 18 лева, както и двойни надбавки – 80 лева. Социалният работник на детето е разпоредила на приемното сечейство да открият банкова сметка на детето и да внасят 190-те лева, интеграционната добавка от 18 лева и половината от детските надбавки – 35 лева.

Коментар на НАПГ:

Няма категорично изискване в нормите, свързани с приемната грижа, които да посочват задължение приемните родители да разкриват сметки на децата, за които се грижат, както и да внасят суми в тях, особено от издръжката или детските надбавки.

Сумите, които се отпускат на лица с увреждания, каквито са децата с увреждания, са ЦЕЛЕВИ,  т.е., за конкретна нужда: за транспорт, за телефон и т.н., и са месечни, защото са необходими СЕГА  в реално време, а не  някога в бъдещето. Никой не може да ви забрани или да ви принуди да откриете  банкова сметка на когото и да било, въпросът е какво ще стане с тези  пари, ако се случи нещо с детето.