Настоящата обучителна програма е разработена от екип в състав Елка Налбантова и Биляна Койчева с подкрепата на УНИЦЕФ България и се базира на опита на водещи доставчици на приемна грижа в обучението на техните екипи. Програмата е разработена с цел да подкрепи изпълнението на проект „Приеми ме 2015“.

Програмата е разработена на базата на опита и в консултация със следните организации: фондация „За нашите деца“, сдружение „Институт по социални дейности и практики“, Международна социална служба България, Национална мрежа за децата, Сдружение за педагогическа подкрепа ФИЦЕ България и SOS Детски селища България.

Програмата е разгледана и одобрена за използване от Консултативния експертен съвет на проект „Приеми ме 2015“.

ИЗТЕГЛЕТЕ КНИЖКАТА!