Община Казанлък е номинирана от приемния родител Станка Спасова със следните мотиви:

„Приемен родител съм на вече две деца и прекрасното ни сътрудничество с Областен екип на приемна грижа ме подтикна да номинирам Община Казанлък за принос към приемната грижа. От името на семейството ми и лично от мое име изказвам най-искрени благодарности на целия екип на Община Казанлък-за високия професионализъм, доброто отношение, загриженост и внимание, които неизменно ми дават, за да реализираме основните дейности, свързани с отглеждането и възпитанието и подобряване благосъстоянието на децата в нужда.

Това са хора с призвание, доказани професионалисти, заслужаващи уважение и поклон. Неотдавна се наложи оперативна интервенция за корекция на крачето на приемното дете, за което полагаме грижи. Налагаше се поставяне на импланти, чиято стойност не се покриваше от НЗОК. Разговаряхме със социалния работник, който се обърна към Община Казанлък за съдействие и те без да се колебаят осигуриха необходимата сума за имплантите, нужни за операцията. За около 5 години в моето семейство са живели 2 деца – осигурявах им качествени грижи, отговарящи на техните потребности, внимание и обич.

Подкрепата, която срещам от Община Казанлък и ОЗД прави мен и семейството ми по-успешни и уверени при преодоляване на ежедневни трудности и начертаване на мерки за бъдещо развитие. Искрено се надявам, че и в бъдеще ще продължавам да получавам тяхното разбиране, подкрепа и съдействие, защото ни обединява желанието да осигурим по-добра среда и условия за развитие на най- скъпото ни – ДЕЦАТА.“