Община Смолян е номинирана от приемни родители за това, че като областен град и управлява екип по приемна грижа, ангажиран за приемните родители за цялата област. Общината осигурява материална и емоционална подкрепа чрез всички социални услуги на територията си в подкрепа на приемната грижа. Също така, общината осигурява за своя сметка специализиран транспорт за социалните работници, ангажирани с приемната грижа, за да обикалят труднодостъпната област и да се срещат и да обучават приемните родители.