Община Хасково също е отличена за “Спасител на детството” за това, че през 1998 година, с Европейския детски тръст, сега фондация “За Нашите Деца”, пилотира приемната грижа и създава модел на система за закрила на детето, която по-късно става държавна политика.