Огнян и Магдалена Цветкови са приемни родители, отличени за “Спасители на детството” заради смелостта им да приемат в дома си обречени тризнаци, на двама от които е поставена смразяваща диагноза. Към слабите надежди за живот, особено на единия от тях, се добавя и съмнение за наследствено предаден ХИВ. След три години топла грижа и много любов, децата са осиновени в мечтано за всяко дете чуждестранно семейство с възможности във финансов и духовен план. Децата са при новите си родители в отлично здраве и кондиция, заслугата за което е изцяло на семейство Цветкови.