Националната асоциация за приемна грижа изпрати писмо до народния представител от ПГ на ПП ГЕРБ в 43-то Народно събрание г-н Евгени Стоев, в което той коментира по неподходящ начин приемните родители.

Публикуваме пълния текст на писмото:

„Бихме искали да Ви поздравим за това, че имате лична позиция относно планираните промени в Семейния кодекс, свързани с осиновяването, която е цитирана в публикацията „Евгени Стоев, ГЕРБ: Безработицата във Велико Търново е по-малка от средната за страната“, публикувана във Информационна агенция „Фокус“ на 13.09.2016 г. Смятаме, че като професионалист, ангажиран с правата на децата, видно от законодателната Ви активност, а и като народен представител, имате пълното право да коментирате важни за обществото и децата процеси.

В същото време се отнасяме с огромно безпокойство и тревога към изказването Ви, че „има приемни семейства, които са се превърнали в митничари – взимат високи възнаграждения около 700-800 лв. на месец, за да отглеждат детето, а то не получава адекватна грижа. Много пъти тези пари отиват за алкохол и цигари, тоест – парите, които държавата плаща за този контрол, не се оползотворяват успешно.“

Като национална асоциация на приемните родители, която преди всичко защитава правата на децата без родители и на тези поставени в риск, бихме искали да Ви обърнем внимание на следното:

  1. Недопустимо е народен представител да уронва със своите думи авторитета на близо 2 000 българи, ангажирани със сериозната и отговорна обществена задача, каквато е приемната грижа. Сравняването на приемни родители с митничари и свързването им непременно със злоупотреби отново поставя срамно петно върху имиджа на хора, които се грижат за  малчугани, които често никои не иска.
  2. Приемната грижа не е скъпо платена професия, а в същото време отнема много на приемните родители и техните семейства. Като народен представител вероятно знаете, че възнаграждението за едно дете, настанено в приемно семейство, е 150% от минималната работна заплата, за второ – 160% от минималната заплата, а за трето и повече настанени деца – 170% от минималната работна заплата. Просто изчисление показва, че в едно приемно семейство трябва да има 3 настанени деца, за да се достигне коментираното от Вас възнаграждение от 700 лева. За Ваша информация – масово в страната в приемни семейства са настанени по едно или две деца.
  3. Приемните родители, за разлика от служителите в социалните домове и центровете за настаняване от семеен тип, работят на граждански договор. Те нямат социална сигурност, каквато имат служителите в сиропиталищата, не могат да ползват обезщетения при болест или при при безработица. В същото време приемните родители се грижат 24 часа за децата, в собствения си дом, а не на смени, като освен грижа и подслон, даряват за децата и сърцата си.
  4. Насърчаваме Ви да се запознаете по-отблизо с приемната грижа и процесите в нея и като народен представител да не допускате изказвания, които уронват доброто име и репутацията на цели професионални общости, ангажирани с тази нелека задача.

Бихме искали да се обърнем към Вас и да ви призовем да работите за постигането на социална сигурност и защита на приемните родители, за намаляването на неравенствата между приемните родители и останалите специалисти, ангажирани с обществената грижа за деца, както и да инвестирате усилия в дългосрочен план за политика, която не допуска деца да живеят в бедност или да бъдат изоставяни от родителите си заради бедност.

Националната асоциация за приемна грижа декларира готовност за среща с Вас за обсъждане на предизвикателствата в приемната грижа и възможните решения.“