Публикуваме указания на Агенцията за социално подпомагане, изпратени до социалните дирекции по места, в които се правят уточнения, свързани с действието на трудовите договори и сключването на новите „граждански“ договори.

Според указанията, трудовите договори остават до изтичане на срока им при възнаграждението, договорено в трудовия договор. Приемните родители, подписващи новия „граждански“ договор, получават по-високото възнаграждение.

Цялото указание е публикувано по-долу.

Указание на АСП