В 34 доброволни и 271 професионални приемни семейства няма настанени деца, показва официална справка на Агенцията за социално подпомагане, поискана от Националната асоциация за приемна грижа. Данните са към последния ден на декември 2012 г. Към 31 януари в страната са утвърдени 1380 приемни семейства, от които 1200 са професионални и 180 доброволни приемни семейства.

Най-много са утвърдените приемни родители в Шуменска област – 159, следвани от област Търговище – 91, област Монтана – 91, област Варна – 86 и др. Най-малко са утвърдените приемни родители в област Кърджали – 8. Най-много утвърдени доброволни приемни родители има в област София – 37, следвани от област Габрово – 36, а в областите Силистра, Смолян и Търговище няма нито един доброволен приемен родител.

Вижте разпределението по области, както и пълният текст на отговора от АСП.

Официална справка от АСП