Офталмолозите д-р Лалов и д-р Георгиев са номинирани от 12 приемни родители от гр. Смолян и региона със следните мотиви: “Виждането е рождено право на всеки, а опазването му – дълг на всички.“ Тази мисъл на академик Константин Пашев от 1905 г. е мото в работата на Очен център „Смолян“, филиал на очна клиника СОБАЛ „Акад. Пашев“. В този очен център работят и „нашите“ доктори Георгиев и Лалов. Двамата се отзоваха на молбата ни да направят очни прегледи на децата ни, а на нас, възрастните, да разяснятт особеностите на очната хигиена в света на новите технологии. Приеха децата ни като свои. С усмивка и закачки, с търпение и такт, с благ глас и доброта те превърнаха очните прегледи на децата в истински празник. Всяко дете видя своята „картинка“ и получи своето „листче“. Направиха предписания и ни увериха, че винаги при проблем сме добре дошли в кабинета им. На нуждаещите се бяха изписани и изработени очила. Безвъзмездно. Благодарим им за отзивчивостта! Те са от хората, които са приятели на приемната грижа. Те са от хората, които правят света по-добър. Те са от хората, които носят в сърцето си, с обич и достойнство званието ДОКТОР. Номинираме го в категорията „Лекар – спасител на детството“.