Над 325 хиляди деца ще получат по-високи детски догодина. Правителството реши да увеличи размерът на месечната помощ, но само за второ дете. Без промяна остават парите за децата, които са настанени при близки, роднини или приемни семейства. И следващата година за тях ще се дават по 35 лева.

От догодина месечната помощ за отглеждане на дете се увеличава от 35 на 50 лева, но само за второто дете в семейството. Близо 19 000 обаче са близнаците  у нас –  и при тях размерът на детските ще се промени. Тоест – от догодина всяко едно от близнаците, тризнаците или четиризнаците ще може да разчита на месечна добавка от 75 лева.

Увеличение на месечните детски надбавки от догодина ще има и за децата с увреждания. Техните детски ще станат 100 лева месечно.