Работна среща на координаторите и членовете на управителния съвет на Националната асоциация за приемна грижа се проведе в София на 21, 22, 23 февруари 2014 г. В срещата участваха координаторите Светлозар Русев, Поля Иванова, Гинка Илиева, Галя Маринова, Йорданка Шафер, Илия Илиев , Цветелина Милославова, членовете на Управителния съвет Мирослав Долапчиев, Мария Благоева и Александър Миланов.

В рамките на срещата бяха обсъждани въпроси, свързани с развитието на Националната асоциация за приемна грижа през 2014 г., както и развитието на приемната грижа като цяло.

По време на общото събрание на организацията през април НАПГ ще представи на членовете си идеи за решаване на проблеми, свързани с осиновяването на деца, които са преминали през приемна грижа. Освен това, до общото събрание координаторите на НАПГ ще разработят предложения за промяна на практиките на приемната грижа и подобряването на диалога между приемните родители и социалните работници. Ще бъдат подготвени предложения, свързани с дейността на комисиите по приемна грижа, въвеждането на трудовите договори, профилирането на приемните родители, както и въвеждането на базови критерии за приемните родители.

НАПГ уверява всички свои членове, че предложенията ще бъдат дискутирани с приемните родители, преди да бъдат представени на отговорните институции.