YouTube player
Приемната грижа е най-добрата алтернатива на социалните домове за деца.

Но тя често остава неразбрана.
Решихме да разкажем за нея по един нов начин.
Използвахме театъра, за да разкажем за приемната грижа
Националната асоциация за приемна грижа е българска неправителствена организация, създадена от приемни родители, която подкрепя приемното родителство, помага на държавата да е по-отговорна към приемната грижа и подпомага децата и младежите, настанени в приемна грижа, да имат сигурно бъдеще.