Повече от 100 младежи от приемни семейства, приемни родители, социални работници и специалисти по приемна грижа от цялата страна участваха в Националната годишна среща по приемна грижа „Загрижени за грижата“, организирана от НАПГ, с финансовата подкрепа на Мтел. Паралелно с програмата за приемни родители и специалисти се проведе и среща на младежи от приемни семейства, които бяха обучавани от Кирилка Ангелова, специалист на НАПГ.

„В приемната грижа за последните години настъпи тревожен обрат – обществото ни нарича „печалбари“, част от социалните ни работници ни наричат „печалбари“, други социални работници и специалисти се държат авторитарно, грубо и не партньорски. У нас има почти 500 приемни семейства, от 23000, в които няма настанени деца. Приемната грижа започна да се развива на конвейр – колкото общини, толкова видове приемна грижа. Това са само част от тревожните тенденции, които ни притесняват. Но е време заедно да търсим решения.“, каза в приветствените си думи към участниците в срещата Светлозар Русев, заместник – председател на Националната асоциация за приемна грижа.

Омбудсманът на Репубика България Мая Манолова заяви, че в качеството си на защитник на правата на гражданите ще следи дали в действията си органите спазват основният принцип за висшия интерес на децата. „Като застъпник за детските права и интереси тяхната защита ще бъде приоритет в моята дейност“, увери тя и изрази готовността си за подкрепа и съдействие на приемните родители, както и организациите, ангажирани с проблематиката.

„Осигуряването на семейна среда промени и продължава да променя живота на хиляди деца в България, дава им възможност не само да сбъднат мечтите си, но и да растат, да учат, да се изграждат като личности. А това се случва, защото до тях има хора като вас, които им дават своята любов, емоционална и морална подкрепа“, каза по време на откриването председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева. Според нея, развитието на приемната грижа е свързано с развитието на системата за закрила на децата, с образователната и професионалната квалификация на работещите в сферата на социалните, здравните и образователните услуги.

Приветствия към участниците отправиха президентът на Международната организация по приемна грижа Владимир Кузмински, вицепрезидентът Джийн Ан Кенеди и Сами Йосеми, младеж отраснал във финландската система за приемна грижа. Видео обръщение направи и Хава Рюстем, едно от първите деца в България, напуснало системата за приемна грижа.

В рамките на първия ден Елка Налбантова, член на УС на НАПГ и директор на фондация „За нашите деца“ представи гледната точка на различните участници в приемната грижа относно нейното качество. Според нея, приемната грижа, като услуга в България, може да се подобри чрез няколко стъпки: качествено управление на процеса и неговото ресурсно обезпечаване, адекватни решения за децата по мерките за закрила, качествен подбор на приемни семейства и подкрепа към тях и добра грижа на родителите към детето. След нея представяния на своя опит и на добрите си практики направиха основни доставчици на услугата „приемна грижа“, сред които сдружение „Еквилибриум“, фондация „Надежда и домове за децата“ и сдружение „Съучастие“. Приемният родител Мария Благоева говори за работата с различните деца в приемни семейства и възприемането на различния цвят на кожата. Фамилният терапевт Мариета Дюлгерова проведе дискусия с приемните семейства за проблемите в диалога със социалните работници и останалите участници в процеса. От нея стана ясно, че диалогът е възможен, ако страните имат готовност да намалят различията в позициите си в интерес на децата.

През  втория ден говориха специалисти, ангажирани с грижата за децата и семействата. В няколко сесии, под формата на обучителни презентации, бяха представени модели за работа с деца, жертви на насилие, грижата за децата с увреждания, както и за използването в социалната работа на силните страни на преживелите трудни ситуации деца и семейства. Психолозите на Националната асоциация за приемна грижа Владимир Иванов и Кремена Симеонова говориха за справянето с емоционалните трудности при раздяла с приемните деца.

В рамките на третия ден от Националната годишна среща по приемна грижа бяха представени модели за работа с деца, за развиването на определени компетенции чрез игра. Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на фондация „За нашите деца“, дългогодишен вицепрезидент на Международната организация по приемна грижа, направи преглед на развитието на приемната грижа в Европа. Тя говори за  практиките на водещи страни в прилагането на приемничеството, както и политиките в обществената грижа за деца в риск. Срещата завърши с дискусия за това кои са актуалните проблеми в приемната грижа у нас, както и кои са възможните решения за тях.