Категория:

Повече от 30 младежи от приемни семейства от цялата страна в продължение на два месеца изработваха сувенири и изделия с художествена стойност, които бяха продавани с благотворителна цел по време на базар в гр. Варна. Организатори на базара са младежите от Националната асоциация за приемна грижа.

Набраните средства от базара ще бъдат инвестирани в събития за младежи от приемни семейства.

„Ние, младите хора, които растем в приемни семейства или сме братя и сестри на приемни деца, от рано научаваме каква е цената на това да направиш добро. Често се срещаме неразбиране на приемната грижа. Много от нас стават жертва на дискриминация и лошо отношение, а нашите родители – приемните родители – биват наричани „печалбари“. Това ни мотивира да се опитаме да покажем, че нито децата в приемни семейства са по-различни от останалите, нито за приемните родители водеща е заплатата. Всички ние имаме една обща задача – да помогнем на деца, които си нямат никого, в определен момент от живота им, в който малцина ги е грижа за тях.“, коментира Христо Найденов, координатор на младежката група на Националната асоциация за приемна грижа.

Националната асоциация за приемна грижа е българска неправителствена организация, която е създадена от приемни родители от страната. Организацията обединява усилията на приемните родители, неправителствени организации и партньори за намаляването на броя на изоставените деца, както и за осигуряването на истинско детство за деца в риск от изоставяне или живот в социални домове. В Националната асоциация по приемна грижа членуват повече от 300 приемни родители от цялата страна.

Христо Найденов (20 г.) от Варна отговоря за групата на младежите в Националната асоциация за приемна грижа. Той е родно дете на приемното семейство Найденови от гр. Варна. В последните 10 години пред неговите очи и пред очите на сестра му Ваня (16 г.) са пораснали няколко деца.

Информация за медиите (.doc)