Националната асоциация за приемна грижа е неправителствена организация (НАПГ), която защитава интересите на децата в беда, на децата в приемни семейства и на приемните родители. НАПГ вярва в това, че родителите трябва да останат с децата си винаги, когато е възможно, като бедността не трябва да е причина за раздяла между деца и родители.

НАПГ изразява сериозното си притеснение и безпокойство за случващото се в момента в страната връщане на деца в родните им семейства на всяка цена. Високо оценяваме усилията на държавата да върне децата в родните им семейства, но отчитаме с тревога, то се случва неподготвено, непланирано и без да се преследва най-добрия интерес на децата. Все по-често деца се връщат в неподготвена семейна среда, с некачествени отношения и на място, където няма да бъдат обичани или пък ще мизерстват.

Информацията, с която НАПГ разполага, във връзка със случая на изоставеното в Пловдив момиченце показва, че родната майка е без капацитет да се грижи за детето си. Социалната служба е извършила реинтеграцията на всяка цена. Както стана ясно, момиченцето е трето дете на майката. Още след раждането му за него се грижи бабата по майчина линия, която гледа и другите две деца. Бабата гледа новороденото 1  месец и подава сигнал в Отдела за закрила на детето. Така момиченцето попада в приемно семейство.

Малкото момиченце прекарва в приемното семейство близо 8 месеца. Следва прибързана реинтеграция. Изумени сме от факта, че не е проучена средата, в която се връща детето и въобще има ли дом, в който майката да се прибере с малкото си дете. Връщането на детето при родната му майка се е случило „от днес за утре“ – в един ден е съобщено, че детето ще се върне при майка си, два дни по-късно момиченцето е изведено от приемното семейство.

Докато момиченцето е в приемното семейство, претърпява сложна операция. В деня на операцията родната майка напада физически приемната майка и се налага намесата на лекар, който да предпази приемната майка, която в този момент е държала момиченцето на ръце. През целия престой в болницата биологичната майка психически тормози приемния родител. Приемната майка сигнализира Отдела за закрила на детето, но от там е накарана да замълчи, за „да не стане по-лошо“. Социалните работници съветват приемната майка да се пази сама от агресията на биологичния родител.

По информация на Националната асоциация за приемната грижа срещите, които са провеждани между родната майка и малкото момиченце са били проформа, с цел майката да си направи „селфита“ с детето. На всички срещи родната майка е показвала, че няма капацитет да се грижи за малката.

Националната асоциация за приемна грижа настоява за:

  1. Проучване на родителския капацитет на родната майка да се грижи за детето си. Силно сме обезпокоени от поведението на възрастен родител – да остави детето си само, отчаяно, самотно и уплашено.
  2. Проучване на работата на Отдела за закрила на детето по реинтеграцията на момиченцето в родното му семейство. Търсене на персонална отговорност на всички служители, които са допуснали тази реинтеграция.
  3. Обучение и подкрепа на социалните работници да извършват качествена оценка на родителския капацитет, преди да предприемат реинтеграция.
  4. Наблюдение на реинтеграциите от приемно семейство в цялата страна и обективен анализ за това къде отиват децата след приемна грижа и има ли готовност родното семейство да се грижи за веднъж изоставените деца.
  5. По-голяма защита на приемните родители от агресията на родните семейства, което включва и подготовка на родните семейства за това какво е приемната грижа и как тя помага на семействата с трудности.

НАПГ ще постави тези въпроси в следващото заседание на Консултативния експертен съвет към Агенцията за социално подпомагане, който управлява проекта „Приеми ме 2015“, с който държавата развива приемната грижа.

Снимката е от публикация в интернет.