Категория:

Национална мрежа за децата категорично възразява срещу представянето на приемната грижа като бизнес, в който се въртят 14 милиона лева. Публикациите и репортажите, които се разпространяват през последните седмици в някои от медиите са с невярно съдържание и целят да компрометират развитието на приемната грижа в страната, като атакуват приемните родители по изключително неприемлив начин.

Фактът, че неточната информация, която се разпространява е сходна ни кара да мислим, че сме свидетели на организирана кампания срещу процеса на деинстуционализация и в частност срещу приемната грижа.

Призоваваме медиите да не продължават да разпространяват неточни факти и данни, а за вярна и коректна информация да се обърнат към отговорните държавни институции, в лицето на Агенцията по социално подпомагане, Министерството на труда и социалната политика и Държавната агенция за закрила на детето, които отговарят за развиването и прилагането на приемната грижа в страната.

Като обединение на 125 организации, работещи с деца и семейства в цялата страна, Национална мрежа за децата призовава да не противопоставяме и делим родителите на родни и приемни, а да говорим за нуждите на децата и как те най-добре могат да бъдат посрещнати.

Нашето становище представя позицията на организацията относно приемната грижа в България като отговоря на няколко основни въпроса:

  • Колко струва приемната грижа наистина?
  • Какво представлява приемната грижа и как се става приемен родител?
  • Какви са предимствата на отглеждане на дете, останало без подкрепата на родното си семейство, в приемно семейство, а не в институция?
  • Колко деца се отглеждат в приемни семейства и колко в институции за деца?
Пълното становище на Националната мрежа за децата, което се подкрепя и от Националната асоциация за приемна грижа, е тук: СТАНОВИЩЕ