Националната асоциация за приемна грижа е българска неправителствена организация, в която членуват повече от 200 приемни родители от цялата страна. Нашата мисия е да помагаме на децата, настанени в приемни семейства, както и на техните родители. Ние изразяваме притеснение след изказването на директора на ДМСГД – гр. Варна, г-жа Ст. Джанкова, излъчено в репортаж на бТВ Новините на 14.01.2014 г.

В репортажа г-жа Джанкова споменава: „Аз искам да попитам каква е логиката точно на тези деца да се търси приемно семейство. В техен интерес ли е били те веднаж в родилния дом, след това при нас, след това в приемно семейство и след това да отиват в окончателното си дефинитивно семейство при осиновители. Считам, че това е категорично грешка и трябва децата, ако бъдат осиновявани да стане направо от нашия дом.“

Националната асоциация за приемна грижа няма пряк опит в институционалната грижа за деца. Няма и експертизата на г-жа Джанкова. В същото време, обаче, ние ясно съзнаваме, че:

  1. Приемната грижа е подходяща точно за тези деца, както и за всяко друго дете, което е изоставено от родителите си.
  2. Грижата в социален дом, особено за бебета, уврежда децата, забавя развитието им, лишава ги от индивидуалност и ги прави по-скоро обекти на медицинска грижа, отколкото на по-нужната им в този възрастов етап – емоционалната. Всички сме чували от осиновители и приемни родители за трудностите, които срещат при отглеждането на деца взети от домове.
  3. В интерес на близнаците е да бъдат настанени при приемни родители, именно защото животът им е започнал като изоставени в родилното отделение, а после в дом за деца. Все още не е късно приемни родители да започнат да се справят с емоционалната изолация и депривация от престоя в родилното отделение и в дома.
  4. В интерес на децата е да бъдат в приемно семейство до намирането на осиновители или до завръщането им при родната майка. В страната не са много българите, които са готови да осиновят две деца. В същото време, дори и да има такива семейства, процедурата ще отнеме няколко месеца. В това време домът за бебета повече ще вреди, отколкото да помогне на децата.
  5. В интерес на екипа на ДМСГД – гр. Варна е да бъде колаборативен и съдействащ на службите при намирането на временно, приемно, семейство за децата. По този начин ще бъде демонстрирано познание за съвременните тенденции в обществената грижа за изоставените деца.
  6. В интерес на децата е екипът на ДМСГД да премине през обучение по ранно детско развитие, да се срещне с действащи приемни родители и да се запознае с проектите на държавата за закриване на домовете за бебета. Така ще бъде наваксано пропуснатото и ще ще се предоставя още по-ангажирана грижа за децата, които попадат в дома.

Националната асоциация за приемна грижа е готова да съдейства и да подкрепя всеки, който работи в интереса на децата.