От 16 до 19.09.2014 г. в Букурещ, Румъния, се проведе среща за обмяна на опит между младежи, представители на НПО от България и Румъния. Тема на срещата бе „Обмяна на опит между неправителствените организации, работещи с и за подрастващи деца и младежи от Румъния и България”, а организатори на срещата бяха УНИЦЕФ-България, Националната мрежа за децата и УНИЦЕФ-Румъния.

От страна на Националната асоциация за приемна грижа в срещата участваха координаторът по младежки обучения Кирилка Ангелова и Ваня Найденова, която е приемна сестра и член на младежката група на НАПГ. Целта на обмена бе да се обсъдят предизвикателствата, с които неправителствените организации, работещи с и за деца и младежи се сблъскват в с борбата си с проблема NEET (неработещ, неучащ, необучаващ се), както и споделянето на добри практики и опит в прилагането на програми, инициативи за децата и младежите, които попадат в групата NEET.

На срещата в Букурещ бяха представени регионалните перспективи на УНИЦЕФ за работа с подрастващите деца и младежи, които попадат в групата NEET.

В срещата участва и заместник-министърът от Министерството на младежта и спорта в Румъния Козмин Кристиан. По време на инициативата беше представен проектът NEETs на УНИЦЕФ-България.

Като добра практика на проведената среща бе представена дейността на младежите на НАПГ. Кирилка Ангелова и Ваня Найденова имаха възможност да направят презентация на заключенията от работните групи, в които са участвали.

„За нас дните на тези среща преминаха неусетно. Запознахме се с уникални личности, с които споделихме своите виждания и опит, научиха ни на много, а времето никога не бе достатъчно. Участието в работните групи ни донесе вдъхновение, мотивация, а с тях  и желание за все по-често  участие и подобни програми и инициативи. Пишем тези редове с позитивните емоции, които това събитие ни даде и с надеждата, че все повече млади хора ще се мотивират да вземат активно участие в дейности засягащи потребностите им.“, коментират в края на срещата Ваня Найденова и Кирилка Ангелова.