Националната асоциация за приемна грижа изпрати своите предложения до работната група, която подготвя синхронизацията на процедурите по осиновяване на деца, настанени в приемни семейства.

Асоциацията настоява минимум един месец да е срокът, в който приемните родители да бъдат известявани за предстоящо осиновяване на детето, за да бъдат част от процеса на подготовка на детето за настъпващите промени в живота му. Освен това, приемните родители предлагат времетраенето на процеса на напасване към осиновителите да бъде такъв, какъвто е при приемните семейства – от 4 до 6 седмици. Членовете на асоциацията предлагат осиновителите задължително да минават курс за обучение, както приемните родители, за да могат по-лесно да се адаптират към спецификата на детето.

Приемните родители от асоциацията настояват още да се приемат разпоредби в нормативната уредба, които да забраняват разсиновяването. Важно е да се определи, че ако осиновител е върнал дете веднъж, не може да кандидатства повторно за приемен родител и за осиновител. Международната практика показва, че има страни, в които детето престоява в осиновителното семейство за период от шест месеца, в който осиновителите свикват с детето. Процедурата по осиновяване стартира след това. По този начин се превентира възможността за разсиновяване. Разбира се, важно е престоят да е супервизиран и наблюдават от специалистите, които отговарят за детето.
Цялата позиция можете да прочетете в секцията „Становища“