Заместник-председателят на Националната асоциация за приемна грижа Светлозар Русев проведе работна среща с приемните родители и екипа по приемна грижа в град Хисаря, където се запозна с предизвикателствата в приемната грижа за деца със Синдром на Даун. На територията на града приемните родители са поели грижата за децата със специални потребности и по този начин малкият град демонстрира успех в качествената грижа за деца, които трудно попадат в приемна грижа или осиновителни семейства. В срещата участваха администраторът на екипа по приемна грижа Даниела Николова, социалните работници от ЕПГ Мария Петрова, Надежда Упинова – Бегова и началника на отдела за закрила на детето към ДСП – Хисаря

„Щастлив съм да видя изключителната подкрепа, която екипът по приемна грижа оказва на приемните семейства. Впечатление правят конкретни случаи, в които социалните работници на община Хисаря гарантират правата на приемните родители, като защитават аргументирано позициите си пред местната социална служба.“, коментира Светлозар Русев.

Светлозар Русев представи пред участниците в срещата актуалните позиции на асоциацията по приемна грижа за развитието на приемната грижа, както и проблемите в прилагането й на национално ниво.

В рамките на посещението на територията на град Хисаря заместник-председателят на НАПГ проведе неформални срещи с кмета на общината инж. Пенка Ганева и заместник-кмета Асен Сурчев. От страна на общинското ръководство беше изразена готовност да продължи подкрепата на приемните семейства.

На 12 септември 2015 г., Светлозар Русев и Александър Миланов от Националната асоциация за приемна грижа ще проведат работна среща с приемните родители и специалистите по приемна грижа от гр. Панагюрище. Срещите са част от ангажиментите на асоциацията да подобрява диалога за развитие на приемната грижа.